Stockholm Trädgårdstjänst

Om oss

Vi är ett trädgårds- och anläggningsföretag som sköter, förvaltar och utvecklar tomter, trädgårdar, innergårdar, parker och andra grönytor.

Stockholm Trädgårdstjänst AB grundades 1965 i Nacka. Vi är ca 25-30 personer som under högsäsong jobbar med trädgårdsskötsel och trädgårdanläggning.

Vi ser oss som ett kunskaps- och tjänsteföretag med gedigen erfarenhet. Fast personal med utbildning och erfarenhet borgar för ett bra resultat. Våra trädgårdsmästare arbetar därtill med ”lärlingar” ute på våra uppdrag. Kunskapsöverföring är a och o för att kunna bedriva kvalitativ och hållbar verksamhet över tid. Nöjda kunder tack vare hög kvalité i arbetet och personlig kontakt är något vi ständigt eftersträvar. Vi hoppas att vi uppfattas som ett företag som ligger i framkant i det vi gör.

Våra kunder består av privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder allt ifrån enstaka besök till återkommande skötsel. Avtalskunder och så kallade prenumerationer innebär att vi löpande tar ansvar för trädgårdar, tomter och parker.

Vi har ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar och lämnar garanti på våra jobb.

 

rut

All typ av trädgårdsskötsel, trädfällning och stubbfräsning ger rätt till avdrag för hushållsnära tjänst (RUT-avdrag). RUT-avdraget innebär att ni endast betalar 50% av arbetskostnaden. Ni som kund behöver inte ligga ut med pengar, avdraget görs direkt på fakturan. RUT är till skillnad från ROT inte kopplat till vilka som är skrivna på fastigheten. Det enda kravet är att man betalar skatt i Sverige. 

 

ROT

Till skillnad från RUT så kräver ROT att personen som vill göra avdraget är skriven på fastigheten. De vanligaste mark och anläggningsarbeten som ger rätt till ROT är återställning efter dränering eller borrning av bergvärme. Enkelt förklarat kan man säga att har ni fått ROT för något typ av arbete som förbättrar fastigheten så är det troligt att ni också får ROT för återställning, men inget nyskapande. 

 

miljö/hållbarhet

För oss är det självklart att beakta vår egen och andras miljöpåverkan. Speciellt med tanke på att vi jobbar med natur, växter och människor.

Vi strävar efter att vara ett hållbart företag i alla led. Ett ständigt pågående arbete.

Vi har påbörjat resan att övergå til en helt el-driven maskinpark. I de fall vi måste använda bensindrivna maskiner så använder vi oss av så kallad Alkylatbensinen som innehåller relativt lite av [bensen](), [aromater](), polyaromater, olefiner och [svavel](). De skadliga utsläppen minskar upp till 90% och det är skonsammare för personalen. 

Självfallet så återvinner vi allt växtavfall som vi tar med från din tomt. 

Vi har helt slutat använda oss av gifter, till exempel för ogräsbekämpning. 

Har du frågor eller ideér kring detta, kontakta oss gärna.
 


Vi informerar dig här om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du ber om offerter eller beställer tjänster av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för avtalet med dig

För att vi ska leverera de tjänster du beställer av oss kommer vi att registrera följande uppgifter om dig:

·        Namn

·        Adress, telefonnummer och epost

·        Personnummer – om du yrkar på ROT eller RUT-avdrag

·        Betalningsinformation samt betalningshistorik

·        Information om din beställning, såsom denna framgår av mejlväxling och av vår faktura.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen så länge som du är aktiv kund hos oss, dock minst så länge som garantitiden löper.

Uppgifter för bokföring mm

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

·        Namn

·        Adress

·        Information från din faktura, såsom utfört arbete och var det utförts.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du begärt en offert ifrån oss, eller beställt tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

·        Namn

·        Adress, telefonnummer och epost

·        Information om din beställning, såsom utfört arbete.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring via exempelvis epost, sms och post. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig tjänster som kan vara relevanta för dig. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

Mottagare av uppgifter

Vi överför inte dina personuppgifter till någon utomstående person förutom i två fall: När vi för din räkning begär ROT eller RUT-avdrag överför vi information till Skatteverket. När vi anlitar underentreprenörer överför vi till dem information om din adress och ditt telefonnummer.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

iNTIGRITETSPOLICY