trädgårdsskötsel ⎯ läs mer

Skötsel omfattar bland annat rensning av ogräs, skötsel av rabatter, beskärning av buskar och träd, gräsklippning, krattning m.m. På ett proffsigt sätt och med kunskap och erfarenhet utföra vi arbeten som ökar såväl trädgårdens växtförmåga som dess prakt/skönhet. Det ger ofta en ökad trivsel i trädgårds- och utemiljöer. 

 

Beskärning ⎯ Läs mer

Genom att öka ljusinsläppet till trädet, som en följd av att grenar kapas, ökar grödan och trädet växer bättre.Man kan även beskära för att få motsatt effekt, tillväxten kan begränsas, eller rentav riktas åt ett annat håll. Ett annat viktigt skäl är att forma träd och buskar för den rent visuella effekten.

 

anläggning & markarbeten ⎯ läs mer

Vi utför alla former av anläggnings- och markarbeten. Inom detta segment faller nyanläggning av gräsmattor, stödmurar, kallmurar, uppfarter, entrégångar och liknande arbeten.

 

Trädvård ⎯ Läs mer

Enklare typer av trädarbeten görs av våra trädgårdsmästare som har motorsågskörkort. Vid mer avancerade trädfällningar där trädet måste tas ned i sektioner så tar våra arborister hand om det. 

 

Vinter & SNÖ ⎯ läs mer

Spara ryggarna. Vi hjälper bostadsrättsföreningar såväl som privatpersoner med snöröjning. Vi har alla nödvändiga maskiner och handverktyg för att hålla er fastighet snö och halkfri.